Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til søk

Vi bryr oss om samfunnet

Photo: http://www.unicef.org/childalert/afghanistan/

Photo: http://www.unicef.org/childalert/afghanistan/

I Rica Hotels er vi opptatt av samfunnet rundt oss. Med støtte til utvalgte organisasjoner og aktiv deltagelse viser Rica Hotels og våre medarbeidere solidaritet med alle de millionene som fortjener en bedre oppvekst og livskvalitet.

I Rica Hotels er vi opptatt av samfunnet rundt oss. Dessverre er det slik at ikke alle barn får den barndommen de har krav på, utdanning eller livsviktige vaksiner. Mange barn, voksne og eldre lever i krigsherjede land og i land hvor grunnleggende menneskerettighetene ikke er til stede. Med støtte til utvalgte organisasjoner og aktiv deltagelse viser Rica Hotels og våre medarbeidere solidaritet med alle de millionene som fortjener en bedre oppvekst og livskvalitet.

Barn av Jorden
Hvert år i juni deles Barn av Jordens Pris ut på Nordkapp. Beløpet er på 100.000 kroner, og gis til en person eller et prosjekt som over tid har vist omsorg og evne til å hjelpe barn som lider nød et sted i verden. Rica Hotels er eier av Nordkapphallen, og spiller en sentral rolle i Nordkap Vel som donerer beløpet.

Det var forfatteren Simon Flem Devold som i 1987 fikk idéen om at Nordkapp, den ruvende klippen i skjæringspunktet mellom øst og vest, kunne benyttes til noe med positiv betydning langt utover Norges grenser. I samarbeid med blant annet nevnte Nordkap Vel, utviklet han tanken om å bringe barn fra mange kanter av verden sammen på Nordkapp. Der skulle de i fellesskap forme sine egne kunstverk og på den måten vise barns naturlige evne til å samarbeide og forstå hverandre på tvers av alle slags grenser. Hvert år reiser omkring 200 000 mennesker fra hele kloden til Nordkapp, og på Nordkapp-platået kan de se og beundre de syv bronserelieffene.

Alle kan nominere kandidater til Barn av Jorden, se barnavjorden.org

Oslosenteret for fred og menneskerettigheter
Oslosenteret for fred og menneskerettigheter ble etablert som uavhengig stiftelse 31. august 2006. Oslosenterets arbeid har siden starten vært knyttet til tre hovedområder: menneskerettigheter, demokratiutvikling og interreligiøs og interkulturell dialog. En hovedsatsning for senteret i tiden fremover vil være å bidra til konfliktforebygging og ansvarlig lederskap i sårbare stater og skjøre demokratier. Rica Hotels bidrar til senterets arbeid for fred og menneskerettigheter, og donerer et årlig beløp til senteret slik at de kan gjennomføre sitt viktige arbeid.

Ricafonden Sverige
Rica Hotels i Sverige grunnlag i 1995 Rica Hotels Miljöfond. Fondet har senere skiftet navn til Ricafonden, da dette bedre gjenspeiler fondets arbeid for så vel miljø som sosial omsorg. Siden oppstarten har ca 4 millioner SEK blitt delt ut til ca 50 ulike prosjekter. Visste du at ved våre svenske hoteller overføres automatisk én krone per gjest og per natt til fondet?

Fondets styre møtes fire ganger i året hvor de går igjennom hvilke søknader som har kommet inn, og vurderer hvem som skal tildeles penger. Styret kan også på eget initiativ beslutte å tildele penger til prosjekter man ønsker å oppmuntre eller ved humanitære katastrofer. Eksempler på det siste er blant annet Tsunamikatastrofen i Asia og jordskjelvkatastrofene i Haiti og Pakistan.

Sosialt engasjement ved hver enkelt bedrift
I tillegg til prosjektene som nevnt ovenfor arrangeres det stadig ulike tiltak på initiativ fra de enkelte hotellene. Dette spenner i fra innsamlingsaksjoner ved store humanitære katastrofer til mat til den lokale Kirkens Bymisjon, donering av møbler og inventar til Erikshjälpen i Sverige og julebord for hjemløse.

Del denne siden

Fant du det du lette etter?

Ja Nei
Få våre beste tilbud og nyheter på e-post Send

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Prisgaranti