Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til søk

Fokus på miljøvennlig drift

Vi i Rica Hotels tar et bevisst ansvar for hvordan nettopp vi påvirker miljøet, og har fokus på miljøvennlig drift i alle hotellene våre.

Vår målsetting er at bevisstheten og oppmerksomheten rundt miljøarbeid og tiltak skal bidra positivt til det ytre og indre miljø. Dette skjer ved å implementere vår miljøplan som et aktivt verktøy i den daglige driften på våre hoteller. Vi mener at det er viktig at Det Gode Vertskapet strekker seg litt lenger både når det gjelder gjesteopplevelser og miljømessige tiltak. Rica Hotels tar miljøutfordringene på alvor og ønsker å redusere miljøbelastningen gjennom tiltak direkte knyttet til egen drift og gjennom krav til leverandørene. Som en viktig aktør innen reiselivet har vi som et ledd i miljøsatsningen valgt å strekke oss mot de strengeste kravene til miljø innen hotellbransjen.

Miljømerket Svanen
Hotellene sertifiseres med det offisielle miljømerket Svanen, et miljømerke med høy troverdighet og med krav som skjerpes kontinuerlig. Dette sikrer at hotellene som ennå ikke er sertifisert har høye mål for sitt miljøarbeid, og at de som er sertifisert er blant de beste innen miljø i bransjen. Miljømerket Svanen stiller verdens strengeste miljøsertifiseringskrav for hoteller.
Les mer om svanen og hvilke av våre hoteller som er sertifisert med det offisielle miljømerket svanen.  

Miljø i egen drift
I egen drift har Rica Hotels flere fokusområder som følges opp gjennom kartlegging og tiltak slik at belastningen på miljøet reduseres til et minimum:
• Energiforbruk gjennom videreutvikling av energioppfølgingssystem
• Vannforbruk gjennom bl.a. installering av sparedusjer og toaletter med to spylefunksjoner
• Mengde usortert avfall gjennom økt fokus på kildesortering og redusert bruk av engangsprodukter
• Forbruk av rengjøringskjemikalier gjennom overgang til tørre rengjøringsmetoder og automatiske doseringssystemer
• Rica Hotels benytter kun CO2-nøytral elektrisk kraft fra Troms Kraft
• Gjennom samarbeid med Enova skal Rica Hotels redusere sitt årlige energiforbruk med 15 prosent i løpet av fire år, noe som tilsvarer årlig energiforbruk til 950 norske husstander

Lokal mat
Landbruks- og matdepartementet, KSL Matmerk, Innovasjon Norge og Rica Hotels arbeider sammen om prosjektet ”Lokal mat på menyen”. Hensikten med prosjektet har vært å styrke et gastronomisk særpreg med sterk forankring i den norske matkulturen og bidra til utvikling og vekst av småskala matprodusenter. I tillegg bidrar prosjektet til følgende:
• Mindre transport som gir reduserte klimautslipp og redusert belastning på veier
• Mindre behov for kjøling som gir redusert energiforbruk
• Redusert fare for spredning av smitte og sykdommer

I tillegg leverer mange av lokalmatprodusentene økologiske varer, noe som medfører at bruken av økologiske matvarer i Rica Hotels øker fra dag til dag.

Miljø ved innkjøp
Rica Hotels setter høye krav til leverandører av varer og tjenester vedrørende deres miljøbevissthet gjennom å:
• kreve miljøpolicy og retningslinjer
• kreve reduksjon av ikke-resirkulerbar emballasje
• stille krav til miljømerkede produkter

Rica Hotels er kontrollmedlem i Grønt Punkt, noe som medfører at alle leverandører må være medlem av Grønt punkt.

Inneklima
Rica Hotels vil sikre gjestene et godt inneklima. Derfor benyttes mikrofilter i alle støvsugere og det stilles strenge krav til røykfrie soner.

Miljømål
Gjennom de ulike tiltakene som er nevnt ovenfor, har Rica Hotels som mål å redusere belastningen på det ytre miljø, samt gi positive økonomiske effekter. Miljøprofilen skal være med på å møte de krav markedet stiller, samt styrke konkurranseevnen overfor våre kunder.

Miljøregnskap
Det er etablert et fullstendig miljøregnskap som dokumenterer situasjonen månedlig for hvert hotell, region og for kjeden totalt.

For mer informasjon, kontakt miljø- og sikkerhetssjef i Rica Hotels,

Del denne siden

Fant du det du lette etter?

Ja Nei
Få våre beste tilbud og nyheter på e-post Send

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Prisgaranti