Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til søk

Betingelser

Generelt:
1. Medlemskapet er personlig og innvilges kun til personer over 18 år.
2. Misbruk av medlemskapet kan føre til at Rica Hotels sier opp  og at opptjente poeng blir  slettet.
3. Rica Hotels har rett til å bruke og lagre opplysninger til markedsførings- og kommunikasjonsformål per post, e-post, telefon og sms.
4. Nye medlemmer rekrutteres til White, og plastkort eller elektronisk kort utstedes når registreringsskjema er fullstendig utfylt og mottatt. Det kan ta opptil 4 uker før medlemmet mottar kortet. Når medlemmet i løpet av opptjeningsåret oppnår mer enn 7 døgn utstedes Silver, Gold utstedes etter 25 og Black utstedes etter 70 registrerte døgn i løpet av opptjeningsåret.
5. Dersom medlemmet ikke bor nok døgn for å opprettholde gjeldende nivå i løpet av 12 måneder, blir kortet nedgradert til White, Silver eller Gold, avhengig av hvor mange døgn medlemmet har bodd.
6. Adresse- og eller navneendring kan gjøres på rica.no eller ved å kontakte Rica Contact Center på telefon 66 85 45 60 eller e-post: .
7. Ved mistet kort kontakt Rica Contact Center på telefon 66 85 45 60 eller e-post:
8. Rabatt hos våre samarbeidspartnere forutsetter at det blir opplyst om medlemskapet ved bestilling.
9. Ved utmelding eller død blir alle poeng slettet. Poeng kan ikke overføres til et annet medlem eller til andre bonusprogram.
10. Rica Hotels kan fritt endre gjeldende regler og innhold i programmet
11. Rica Hotels kan etter én måneds forvarsel fritt avslutte fordelsprogrammet, uten noen kompensasjon til kortinnehaver.
12. Innehavere av Gold og Black har en garanti om ledig hotellrom ved bestilling henholdsvis minst tre dager før oppholdet for innehavere av Gold og 2 dager før oppholdet for innehavere av Black. Romgarantien gjelder kun for medlemmet selv og kun for ett rom. Romgarantien gjelder ikke ved bonusuttak. Det er unntak for romgarantien i enkelte perioder. Romgarantien gjelder ikke på Spitsbergen Hotel på Svalbard og Rica Hotel Svolvær i juni og juli. I byer hvor Rica Hotels har flere hoteller garanteres plass på ett av dem. Trondheim inkluderer Rica Hell Hotel, Værnes.
13. Ved bruk av romgarantien i enkelte perioder kan vi ikke garantere pris- eller romkategori.

Bonusopptjening:
1. Det gis 500 poeng ved overnatting hos Rica Hotels i Norge og Sverige, samt hos Skene House i Aberdeen, Skottland. 
2. Bonuspoeng er gyldig i 3 år fra opptjeningsdato. Etter 3 år blir ubrukte poeng slettet.
3. For registrering av bonuspoeng bør medlemmet opplyse om sitt medlemskap ved bestilling og overnatting. Det kan ta opptil 3 uker fra opphold til poeng er registrert på konto.
4. Alle ordinære-, avtale-, og kampanjepriser gir rett til bonusopptjening. Det gis ikke poeng ved gratisnetter, for crew, Rica Hotels ansatte, Rica familie- og vennepris eller ved bonusovernatting.
5. Poeng gis uansett hvem som betaler for oppholdet.
6. Det gis kun poeng for egen overnatting; dvs. for 1 rom og 1 person, selv om medlemmet betaler for flere rom.
7. Etterregistrering av poeng som følge av at medlemsnummer ikke er oppgitt ved bestilling eller under oppholdet, eller av andre grunner ikke er blitt registrert, må skje senest innen 6 måneder etter oppholdet, men ikke lenger tilbake enn medlemskapets varighet.
8. For etterregistrering kontakt Rica Contact Center på telefon 66 85 45 60 eller e-post: For etterregistrering må det oppgis ankomst- og avreisedato, medlemsnummer og hvilket hotell medlemmet har bodd på. Poeng fra opphold eldre enn 2 måneder tilbake i tid vil ikke bli etterregistrert.
9. Det første opptjeningsåret går fra innmeldingsdato til den siste dagen i samme måned året etter. Deretter er opptjeningsåret 12 måneder.
10. Hvis det ikke forekommer poengopptjening i løpet av en 3-års periode, forbeholder Rica Hotels seg retten til å avslutte medlemskapet.
11. Kortet kan ikke kombineres med andre bonusprogram, som f.eks. SAS EuroBonus.
12. Ved markedskampanjer gjelder egne regler for bonusopptjening. Disse fastsettes av Rica Hotels i hvert enkelt tilfelle.

Bonusuttak:
1. Poeng kan benyttes til overnatting på alle Rica Hotels i Norge og Sverige, samt hos våre samarbeidspartnere i Aberdeen og København (med unntak av Wake Up Copenhagen).
2. Det belastes medlemmet 5.000 poeng per rom per døgn i weekend (fredag-søndag) og 10.000 poeng på ukedager (søndag-fredag). Uttak gjelder ved ledig kapasitet.(se punkt 8).
3. Bonusovernatting bestilles av medlemmet via Rica Contact Center på telefon 66 85 45 60 eller e-post:
4. Ved bestilling skal det opplyses om at det gjelder bonusovernatting.
5. Bonusovernatting kan benyttes av medlemmets nærmeste familie og venner uten at medlemmet overnatter, såfremt medlemmet bestiller overnattingen selv via Rica Contact Center (gjelder kun Silver, Gold og Black). 
6. Bonusuttaket gjelder dobbelt standardrom for 1 eller 2 personer inkludert frokost.
7. To eller flere medlemmer kan ikke legge sammen poeng eller overføre poeng til en annens kort for på den måten å oppfylle grensen for uttak. Bonuspoeng kan ikke benyttes som delbetaling, og kan ikke tas ut i kontanter.
8. Bonuspoeng er gyldig i 3 år fra opptjeningsdato. Ved bonusuttak benyttes de eldste poengene først. Ubrukte poeng slettes automatisk etter 3 år.
9. Bonusovernatting forutsetter ledig kapasitet på hotellet. Det er satt av et begrenset antall rom i denne kategorien.
10. Ved et fåtall hoteller kan bonusovernatting ikke tas ut i sommerperioden, grunnet stor pågang. Dette gjelder følgende hotell per 2013: Rica Hotel Grimstad, Hotel Norge, Rica Dyreparken Hotel, Rica Hotel Svolvær, Farsund Resort og Laholmen Hotel.
11. Det er mulig å ta ut bonusnovernattinger i København, men det presiseres at det på disse hotellene er spesielt stor pågang i sommermånedene.
12. Avbestilling av bonusovernatting følger samme regel som hotellets avbestillingsrutiner. Ved for sen avbestilling vil ikke poengene bli tilbakeført på medlemmets konto.
13. Informasjon om kontoforhold gis kun til medlemmet selv via Rica Contact Center eller ved å logge seg inn på rica.no, og oppgi medlemsnummer og passord.
14. Medlemmet er selv ansvarlig for at verdien av bonuspoeng som er opptjent gjennom arbeidsforhold eller næringsvirksomhet og som tas ut til privat bruk, oppgis til beskatning.

Del denne siden

Fant du det du lette etter?

Ja Nei
Få våre beste tilbud og nyheter på e-post Send

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Prisgaranti